Dansk Erhvervsassurance login KUNDE LOGIN
Dansk Erhvervsassurance - Shadow Dansk Erhvervsassurance Dansk Erhvervsassurance - Shadow
Om Dansk Erhvervsassurance - Forsikringsmæglere   Forebyg skaden   Vil du anmelde en skade
Hvorfor vælge os?   Branche Specifik   Skade

Vi bruger den tid, der skal til for at sikre, at vores kunder får en god og personlig oplevelse – hver gang!

 

Information om udvalgte brancher og forsikringstyper.

 

Se hvad du skal gøre, hvis du har en skade, du ønsker at anmelde.

Klik her Om os   Klik her Læs mere   Klik her Læs mere

VI ER UVILDIGE

§ 5. Forsikringsmæglervirksomheden skal under udøvelsen af hvervet som forsikringsmægler være uafhængig af ethvert forsikringsselskab, således at der ikke kan rejses tvivl om, hvorvidt forsikringstilbud er indhentet på et uvildigt grundlag.

Bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder

REFERENCER

K.P. Komponenter Taurus Ejendomsadministration Totaltruck
Kraer Erhvervsmægler Umbraco NLM Vantinge